../../images/logo.jpg
您现在的位置:   韩国语培训-延边大学继续教育学院!    韩国语教育    正文


2009年上半年(韩国语)二学历考试准考证发放工作已开始
2009-04-13 阅读次数:

2009年上半年(韩国语)二学历考试时间是4月18日、4月19日,考场设在师范学院、成人教育学院楼。

4月18日考试:
     001考场---师范学院1205教室             006考场---师范学院1307教室
     002考场---师范学院1207教室             007考场---师范学院1405教室
     003考场---师范学院1209教室             008考场---师范学院1407教室
     004考场---师范学院1303教室             009考场---师范学院1409教室
     005考场---师范学院1305教室

4月19日考试:
      001考场---成人教育学院401教室            005考场---成人教育学院110教室
      002考场---成人教育学院301教室            006考场---成人教育学院306教室              
      003考场---成人教育学院302教室            007考场---成人教育学院305教室
      004考场---成人教育学院209教室            008考场---成人教育学院109教室

 尚未领取准考证的考生速到学院培训办公室领取。

                                   

                                                    延边大学成人教育学院
                                                           培训办公室
                                                       2009年4月13日

延边大学继续教育学院版权所有 联系电话:0433-2733300,0433-2733303 传真: 0433-2733300
地址:中国吉林省延吉市公园路977号 邮编:133002 电子邮件:mhhu@ybu.edu.cn