../../images/logo.jpg
您现在的位置:   韩国语培训-延边大学继续教育学院!    韩国语教育    正文


2008年下半年(韩国语)二学历考试准考证发放工作已开始
2008-10-20 阅读次数:

2008年下半年(韩国语)二学历考试时间是1025日、1026日,考场设在综合楼四楼。


001
考场:综合楼407教室

 

002考场:综合楼408教室

 

003考场:综合楼411教室

 

004考场:综合楼412教室

 

005考场:综合楼418教室

 

006考场:综合楼419教室

 

007考场:综合楼422教室

 

008考场:综合楼423教室

 

 

    尚未领取准考证的考生速到学院培训办公室领取。

 

 

                                                                                                     
                                                                                                   
延边大学成人教育学院

 

                                                                                                             培训办公室

 

                                                                                                           20081020

延边大学继续教育学院版权所有 联系电话:0433-2733300,0433-2733303 传真: 0433-2733300
地址:中国吉林省延吉市公园路977号 邮编:133002 电子邮件:mhhu@ybu.edu.cn